“קן” הפולני מכחיש שעבר ניתוחים פלסטיים

“בובת הקן הפולני” מתעקש כי הדמיון שלו לדמות הפלסטיק נובע אך ורק מ”טיפולי יופי” ולא מניתוחים פלסטיים

עמוד 1 מתוך 6